Kilpailusäännöt

8.6.2016

YLEISSÄÄNNÖT
• Kilpailuajankohta on 21.-23.9.2018 Rönnäsissä Pernajassa Varsinaiset kilpailupäivät 21.9 ja 22.9, 23.9 on varapäivä, mikäli sää estää kalastuksen varsinaisena kilpailupäivänä.
• Kilpailu alkaa 21.9 klo 7.00 veneiden tarkistuksella ja päättyy viimeisenä kilpailupäivänä (22.9 tai 23.9) virallisten tulosten julkistamiseen (arvio 19-20 maissa illalla).
• Kilpailukeskuksena toimii Rönnäs Seaside Resort Pernajassa (ent. Rönnäsin mökit ja kokoustilat).
• Kalastusalueena on kisajärjestäjän määrittämät kalastusalueet Pernajan ja Loviisan alueella, joista jokaiselle venekunnalle annetaan kartat.
• Kilpailussa noudatetaan ehdotonta C&R-periaatetta. Sääntö koskee myös niitä kaloja, jotka eivät ole mukana kilpailukaloina.
• 21.-22.9 välisenä aikana kilpailijat eivät saa kalastaa varsinaisen kilpailuajan ulkopuolella.
• Kilpailukalat ovat hauki 3 kpl- alamitta 60 cm, kuha 5 kpl- alamitta 42 cm, ahven 5 kpl- alamitta 20 cm/päivä
• Kahden kilpailupäivän yhteenlaskettu kaikkien kalojen pituus ratkaisee voittajan (6 pisintä haukea, 10 pisintä kuhaa, 10 pisintä ahventa on maksimimittaustulos).
• Tasatuloksen sattuessa kts. kohta palkinnot ja palkintojen jako
• Kalastusmuotoina sallitaan kaikki aktiivikalastusmuodot, joissa käytetään vapaa.
• Luonnon syöttien käyttö on kielletty, kaikkien vieheiden tulee olla keinotekoisia lukuunottamatta sulkia ja karvoja.
• Käytössä saa olla 1 vapa/kalastaja. Vetouistelussa telineessä oleva vapa, jossa on viehe vedessä, lasketaan käytössä olevaksi vavaksi.
• Veneessä saa olla rajoittamaton määrä vapoja.
• Kalastaessa saa käyttää pelkästään yhtä viehettä, jossa koukkujen tulee olla kiinni. Veturina saa käyttää koukutonta viehettä tai muuta vastaavaa koukutonta syvääjää.
• Maksimivenemäärä on 40 venekuntaa.
• Joukkueen käyttämässä veneessä tulee olla 2 kilpailijaa.
• Viimeinen kilpailuun ilmoittautumispäivä on 18.9.2018 klo 14.00 mennessä.
• Kilpailunumero jaetaan venekunnalle ilmoittautumisjärjestyksessä maksetun osallistumismaksun jälkeen.
• Jokaisella kilpailijalla tulee olla maksettuna kalastonhoitomaksu.
• Pelastusliivit on oltava päällä kun vene siirretään pääkoneen voimalla.

REKISTERÖITYMINEN JA KILPAILUALUE
• Torstaina 20.9. jokaisen venekunnan tulee saapua kisapaikalle ja on rekisteröidyttävä kisatoimistoon veneen laskun jälkeen. Rekisteröityminen alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 20.30, johon mennessä kaikkien venekuntien on oltava kisapaikalla.
• Kipparikokous pidetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetussa paikassa klo 21.00
• Lisäksi pidetään päiväkohtainen lyhyt kipparikokous kumpanakin kilpailupäivänä aamulla klo 7.00
• Kilpailualueena molempina päivinä kaikille kilpailijoille sama alue, päiväkohtaiset alueet poikkeavat toisistaan yleisten rauhoitusmääräysten takia.

RAMPPISÄÄNNÖT
• Rampeilla tulee huomioida paikalliset, ja traileria sekä autoa ei saa pysäköidä siten että siitä tulee huomauttamista. (Suositellaan että trailerit tuodaan kilpailukeskukseen jos venettä ei nosteta ylös välittömästi kisapäivän päätteeksi)
• Veneiden nostossa ei ole paikalla kisahenkilökuntaa.

LAKISÄÄTEISET TURVALLISUUSVÄLINEET JA OHJEET SEKÄ KISAJÄRJESTÄJÄN LISÄOHJEET
• Ennen vesille lähtöä jokaisen veneilijän tulee tarkastaa veneen merikelpoisuus.
• Kaikissa moottoriveneissä ja yli 5 metrin mittaisissa purjeveneissä tulee vähintään olla:
◦ airo, mela tai ankkuri köysineen
◦ tyhjennysväline
◦ hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle veneessä olijalle.
◦ hyväksytty sammutin kaikissa sisä- ja sisäperämoottoriveneissä, perämoottoriveneissä, joiden koneteho on yli 25 kW tai jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite.
• Navigointia varten mukana tulee olla merikartta.
• Polttoaineen määrä on tarkistettava aina ennen lähtöä ja sitä on jäätävä myös reserviin.
• Ensiapulaukku
KILPAILUPÄIVÄN ALOITUS JA LOPETTAMINEN
• Jokaisen veneen kalasumput ja laatikot tarkistetaan ennen lähtöpaikalle siirtymistä.
• kalastusaika on 9.00-16.00 kisapäivinä, 23.9.2018 on varapäivä.
• Kilpailu alkaa yhteislähtönä äänimerkistä.
• Veneiden on tultava viimeistään 16.00 alueen maalilinjalle. Maalilinja on ylitettävä siten että joukkueen kilpailunumero on tunnistettavissa joko tuomariveneestä tai maalta käsin.
• Maaliin tulon jälkeen on jokaisen joukkueen ilmoitettava tuomaristolle kun joukkue on turvallisesti rannassa
• Kilpailupäivän päätteeksi veneet on kiinnitettävä niille osoitetuille paikoille.
• Veneiden moottorissa tulee olla molemmin puolin kisajärjestäjän antama kilpailijanumero selkeästi näkyvillä tai perämoottorittomassa veneessä muussa selkeässä paikassa.
KALOJEN MITTAAMINEN JA RAPORTOIMINEN TUOMARISTOLLE
• Kaloista lasketaan vain tasasentit, desimaalipituus pyöristetään alempaan tasalukuun. ( Esim. 35,4 cm on 35 cm )
• Kalat tulee viipymättä mitata ja kuvata heti pyytämisen jälkeen.
• Sumpun käyttäminen on kiellettyä, kalojen elvytyksen tulee tapahtua haavissa veneen ulkopuolella.
• Kalat tulee mitata virallisella mittalaudalla, jossa on näkyvissä päiväkohtainen kilpailusinetti.
• Kalat mitataan oikealla kyljellä pää vasemmassa reunassa olevaa päätyä vasten.
• Pyrstö saa olla puristettuna ja kalan suun tulee olla kiinni.
• Kalasta saa pitää kiinni mittauksen aikana, mutta kalasta tulee selkeästi tunnistaa kalan yksilöllinen kuviointi
• Kalan pituuden tulee olla selkeästi luettavissa kuvasta
• Kalasta tulee ottaa myös kuva, jossa näkyy kala, henkilön kasvot sekä maisema.
• Kalat tulee kuvata omalla kännykkäkameralla.
• Kännykkäkameralla otettu kuva lähetetään välittömästi mittauksen jälkeen kipparikokouksessa ilmoitetulla tavalla tuomaristolle.
• Kilpalijoiden tulee huolehtia kännykän akun riittävästä varaustasosta sekä mukana on oltava varakännykkä kuvaamista varten.
• Kaikki saadut kalat on vapautettava kuvaamisen jälkeen vahingoittumattomina.
• Vahingoittunutta tai veristä kalakuvaa ei hyväksytä kilpailukalaksi.
• Kuolleesta kalasta on ilmoitettava välittömästi tuomariveneelle joka tulee noutamaan kalan. Kala jää kilpailun järjestäjän haltuun.
• Mitta-asteikon tulee olla ehdottomasti suorassa kalan alla. Rytyssä oleva mitta-alusta kalan alla johtaa pituuden mitätöimiseen.
• Suosituksena on käyttää kumihavaksellista haavia.
• Käsittelethän kaloja varovasti ja vältä turhaa kalan limapintaan koskettelemista.
• Älä roikota turhaan kaloja.
• Tuomaristo tarkistaa kaikki kuvat kilpailupäivän päätyttyä.
• Protestit tulee jättää tuomaristolle välittömästi kisapäivän päätteeksi.
• Protestista peritään 100 € panttimaksu, joka palautetaan protestin mennessä läpi.
• Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

ETÄISYYSSÄÄNNÖT VESIALUEILLA
• Välimatka muihin kilpailuveneisiin tai muihin kalastaviin veneisiin 50 m.
• Välimatka rannalla oleviin asutuksiiin tai mökkeihin, vältettävä häiriön tuottamista ja noudatettava lakia sen osalta mitä todetaan pihapiiristä. Hyvä nyrkkisääntö on pitää etäisyyttä vähintään sen verran että henkilöstä ei voi erottaa onko kyseessä mies vai nainen
• Mikäli kilpailualueella on kiinteitä lippumerkeillä merkittyjä pyydyksiä, niiden osalta on meneteltävä kalastuslain määräysten mukaisesti

KILPAILURIKKOMUKSET JA RANGAISTUKSET
Seuraavat rikkomukset johtavat välittömään kilpailusta erottamiseen, eikä saatuja kaloja hyväksytä lopputuloksissa. Kisajärjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan osallistumismaksua tai korvaamaan muita kertyneitä kuluja kisasta erottamisen johdosta.
• Vilpillinen kalojen mittaaminen tai muu vilpillinen toiminta.
• Räikeä kalastusalueen rikkominen tulkitaan vilpiksi ja kisasta erottaminen on välitön.
• Roskaaminen huvilakylän alueella ja vesialueilla. Tupakantumpeille tulee käyttää tuhkakuppia.
• Jyry:n päätöksen kyseenalaistaminen kisapaikalla tai julkisuudessa

Seuraavista rikkeistä saa huomautuksen ja toisesta huomautuksesta lisäksi suurimman ahvenen mitätöinti. Kolmannesta huomautuksesta seuraa kilpailusta sulkeminen. Huomautukset lasketaan erikseen kummallekin kilpailupäivälle.
• Kalastusalueen ulkopuolella kalastaminen.
• Kalastaminen alle 50 m päässä toisesta venekunnasta. Ensin paikalla olleella venekunnalla on etuoikeus paikan kalastamiseen.
• Pihapiirirauhan rikkominen
• Kiinteän pyydyksen suojaetäisyyden rikkominen
• Kisan maalilinjalta myöhästyminen sekä lisärangaistuksena on pisimmän ahvenen mitätöiminen päiväkohtaisesta tuloksesta.
• Pelastusliivimääräysten laiminlyönti
Pisimmän ahvenen mitätöinti tarkoittaa että joukkueella ei ole kilpailukortilla kuin 4 ahvenen pituus käytettävissä riippumatta saatujen kalojen lukumäärästä.

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO
• Palkintojen jako on välittömästi toisen kisapäivän päätteeksi tuomareiden tarkistettua yhteistulokset.
• Palkintojen jaossa on oltava paikalla. Jos palkintosijoilla oleva venekunta ei ole paikalla palkintojenjakotilaisuudessa, palkinto siirtyy seuraavalle tuloslistalla olijalle.
• Tasatulos:
◦ lasketaan kilpailupäivinä joukkueen saamista kaloista suurimman ahvenen, suurimman kuhan ja suurimman hauen yhteispituus. Suurempi luku voittaa.
◦ Jos em tulos on molemmilla sama, voittaa se joka on tuomareille ensimmäiseksi ilmoittanut hyväksytyn kilpailukalan.

Kalojen ilmoittaminen
Saadut kalat ilmoitetaan tuomaristolle kännykän internetselaimen avulla heti mittauksen, kuvauksen ja vapauttamisen jälkeen. Vain pisin kala / laji ratkaisee, ilmoita vain tulostasi parantavat kalat.
Kalan ilmoittamista varteen mennään internetosoitteeseen www.fisuun.fi/kk, jossa kirjaudutaan tulosohjelmaan omalla puhelinnumerolla. Testausta varten sovellus on käytettävissä 20.9. klo 22.30 saakka salasanalla kela.
Kilpailupäivien salasanat ilmoitetaan kilpailupäivän aaamuna vene-checkin yhteydessä.
• Ilmoita kala klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta Lisää Kilpailukala.
Valitse ilmoitettava laji valikosta.
• Kirjoita kalan pituus numeroina ja täysinä sentteinä ja ilman yksikköä.
• Lisää kuva klikkaamalla Lisää tiedosto. Valittavaksi tulee kuvan haku puhelimen muistista, joka on esim: galleria / asiakirjat / files tms.
• Voit lähettää yhteensä kolme kuvaa per kala. (mittalauta- ja poseerauskuvat pakolliset!)
• Painamalla Tallenna ja palaa listaan lähetät ilmoituksen.

SÄÄNTÖMUUTOKSET, MAKSUT, VASTUU ja KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN OIKEUDET
• Kisajärjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä mikäli siihen ilmenee perusteltua syytä. Kisan voimassaolevat säännöt käydään läpi kipparikokouksessa.
• Kisajärjestäjä ei ole vastuussa kalusto- tai henkilövahingoista. Kilpailijoita kehoitetaan huomioimaan kisa-alueet ja niiden sijainti ja käyttämään vallitseviin olosuhteisiin nähden merikelpoista venettä.
• Jokaisella kisailijalla tulee olla vakuutus ja veneen tulee olla rekisterissä ja vakuutettuna Suomen lain puitteissa.
• Kisajärjestäjällä on turvallisuussuunnitelma, joka on luettavissa kisatoimistolla. Turvallisuussuunnitelma on toimitettu alueen pelastusviranomaisille sekä merivartiostolle.
• Kisajärjestäjällä on oikeus käyttää kuvia tuomaristolle toimitetuista kuvista.
• Kisajärjestäjä on vastuussa sille kuuluvista lakisääteisistä veroista ja kilpailijat ovat vastuussa lakisääteisistä palkintojen verotuksesta.
• Maksettua osallistumismaksua ei palauteta, mutta oman osallistumisen voi myydä eteenpäin toiselle taholle, joka ilmoittaa muuttuneet tiedot osallistumiseen.
• Osallistumismaksu on 450 €/venekunta (sis. alv).
• Kilpailijat hyväksyvät tuomari/kuvausveneen etäisyyden videokuvauksen tapahtuessa.
• Kilpailijat antavat oikeuden heistä otettujen kuvien sekä videoiden julkiseen käyttöön.
• Kilpailijat ovat velvollisia antamaan haastatteluja virallisille LPC medioille.
• Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kisajärjestäjän säännöt.